Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Konkurs dot. zaprojektowania serii znaków

Zapraszamy do zapoznania się z informcją przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkurs dot. zaprojektowania serii znaków "Zasady i dobre maniery zachowania się na szlaku".