Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie   tel: 91 44 25 843

Głos ekspertów

 • Opony - na co zwrócić uwagę

  Opona jest elementem wyposażenia pojazdu który bezpośrednio styka się z nawierzchnią i poza przenoszeniem siły napędowej odpowiada również za bezpieczeństwo oraz  komfort jazdy. Wpływ na bezpieczeństwo związany jest z koniecznością zapewnienia dostatecznej przyczepności umożliwiającej ruch pojazdu w sposób przewidywalny i zamierzony przez kierującego. Same chęci kierowcy nie wystarczą a opona nie jest w stanie niwelować jego błędów, szczególnie w sytuacji kiedy jej stan pozostawia wiele do życzenia. Podstawową kwestią jest stan bieżnika. Polskie regulacje prawne wskazują minimalną wysokość bieżnika na nie mniejszą niż 1,6 mm. Im mniejsza wysokość bieżnika tym gorsze odprowadzenie błota, wody i śniegu. Przy dużym zużyciu mogą pojawiać się problemy z przyczepnością podczas ruszania, skręcania i hamowania. Zmniejszenie głębokości bieżnika z 7 do 3 mm wydłuża drogę hamowania na mokrej nawierzchni aż o 10 m. Testy niemieckiego stowarzyszenia ADAC wskazują, że podczas hamowania na śniegu, opony o 4 mm bieżniku są niemal 15% mniej skuteczne niż opony nowe, zaś na nawierzchni mokrej jest to 10%. Zwiększa się także aquaplaning i to aż o 25%. Należy zauważyć, iż zjawisko aquaplaningu jest porównywalne do jazdy po oblodzonej nawierzchni i powoduje całkowitą utratę panowania nad pojazdem poprzez brak styku opony z nawierzchnia umożliwiającą powstanie tarcia – tzw. poduszka wodna.

 • Quady

  Wyjaśnienie pojęcia i obowiązujące przepisy.

              W ostatnim czasie na naszych drogach pojawiły się pojazdy czterokołowe określane często jako „quad”. W celu przybliżenia tematyki związanej z takimi pojazdami należy wyjaśnić kilka przepisów prawnych regulujących poruszanie się takimi pojazdami.

 • Dziecko w samochodzie.

  Często zapominamy jak duże znaczenie dla naszego życia ma „mały człowiek”, który zostaje członkiem naszej rodziny. Dzień przyjścia na świat zmienia nasze życia. Jesteśmy skłonni zrezygnować z wielu przyjemności życiowych, aby poświecić się wychowaniu dziecka. Choć, na co dzień uchylamy mu nieba, często zapominamy o zapewnieniu naszej pociesze podstawowego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przeprowadzone przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie analizy wskazują, że wciąż zbyt wiele dzieci staje się uczestnikami wypadków.

   

 • Zabawa na poważnie

              Obserwowałem kiedyś w holenderskiej szkole zajęcia, a właściwie zabawę z dziećmi z młodszych klas, podczas której wychowawca uczył ich zasad bezpiecznego zachowania    w mieście. Jak to podczas zabawy, dzieci reagowały żywiołowo i hałaśliwie, ale zarazem niezwykle sumiennie stosowały się do poleceń i wskazań nauczyciela. Dowiedziałem się później, że tego typu zajęcia towarzyszą holenderskim dzieciom przez cały okres nauki. Początkowo jest to głównie zabawa, odgrywanie sytuacji, które mogą zagrażać im w ruchu drogowym (choć nie tylko). Później przychodzi czas na bardziej systematyczną naukę zasad bezpiecznego zachowania. Każdemu poziomowi nauki towarzyszą inne środki dydaktyczne, inne podręczniki, a stosowane metody są dostosowane do wieku.

      Kiedy kilka lat temu ogłoszono program wprowadzenia do polskich szkół programu wychowania komunikacyjnego, wydawało się ,że wszystko pójdzie w podobnym kierunku.

 • Działania KRBRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach

  Czy na polskich drogach jest bezpiecznie?

  W opublikowanej w 2001 r. przez Komisję Europejską Białej Księdze „Europejska polityka transportowa do roku 2010: czas na decyzje” znaczną uwagę poświęcono bezpieczeństwu transportu. W Europejskim Programie Działań na rzecz BRD Wspólnota postawiła sobie za cel zmniejszenie o 50% liczby zabitych w wypadkach drogowych do 2010 roku. Jednocześnie Komisja przyznaje, że sumy wydatkowane na poprawę brd nie odzwierciedlają powagi sytuacji i wzywa do zwiększonych wysiłków w tym obszarze.

 • Kiedy samochód może wpaść w poślizg?

   

    Wielu kierowców siadając za kierownicą, w chwili zamknięcia drzwi czuje się niezależnymi, wyzwolonymi od problemów w pracy, czy w domu. Większość z nich sądzi, że są dobrymi kierowcami, a nawet bardzo dobrymi, zapominając o tym, że jakieś zdarzenie, wypadek może spotkać każdego uczestnika ruchu, nawet tego, który postępuje zgodnie
  z przepisami i zasadami ruchu drogowego.