Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Podstawowe informacje o ZWRBRD

W związku z przejęciem części kompetencji od Wojewody Zachodniopomorskiego, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jest od dnia 1 stycznia 2006 r. Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a jego zastępcami są: Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Trzeźwy kierowca 2014

Trzeźwy kierowca 2014

„Trzeźwy kierowca 2014” to program prewencyjno-profilaktyczny na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyjęty do realizacji w roku 2014 przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach działań realizowanych przez Zachodniopomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zgodnie z przyjętym na rok 2014 planem Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie i Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie włączyły się do współrealizacji zadań przewidzianych w powyższym programie.

Dnia 17 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca program „Trzeźwy Kierowca 2014”.

Pisanki i cytrynki dla użytkowników dróg

Pisanki i cytrynki

Wałcz, dnia 16.04.2014 rok

 

Informacja prasowa
„Pisanki i cytrynki dla użytkowników dróg”

Kolorowe pisanki i zmaganie się ze zjedzeniem plastra kwaśnej cytryny, to efekt wczorajszych działań mundurowych z uczniami. Akcję zorganizowano w ramach realizacji kampanii pod nazwą „Kieruj się rozsądkiem”.

Życzliwość i bark agresji mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia użytkowników dróg apelowali policjanci w dzisiejszych działaniach profilaktycznych z uczniami. Do akcji włączyli się funkcjonariusze Straży Miejskiej. Takie działania wałeccy policjanci przeprowadzają co roku z grupą policyjną uczniów ze szkoły podstawowej nr 4 w Wałczu, której opiekunką jest nauczycielka pani Ewa Tereszczak oraz brat Piotr Borys z parafii św. Antoniego w Wałczu. Akcja odbyła się w ramach realizacji kampanii społecznej Komendy Głównej Policji pod nazwą „Kieruj się rozsądkiem’. Założeniem kampanii jest zmniejszenie liczby tragicznych statystyk wypadkowych na polskich drogach. Działania na ulicy Bankowej w Wałczu skierowane były do pieszych, motocyklistów, osób starszych oraz kierowców. Mundurowi przypominali, aby nie przeceniać swoich możliwości, kierować się rozsądkiem i dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób. Napotkanym osobom i zatrzymanym do kontroli kierowcom oraz miłośnikom motocykli uczniowie wręczali własnoręcznie wykonane pisanki , a kierowcy którzy tego dnia popełnili drobne wykroczenie drogowe zmagali się ze zjedzeniem plastra cytryny. Tych kierowców na szczęście było zdecydowanie mniej. Oni też obiecali młodym współorganizatorom działań poprawę. Nie zabrakło także wzajemnego składania życzeń z okazji zbliżających się świąt.

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu
„O miasteczko ruchu drogowego”

 

W ramach konkursu edukacyjnego, którego celem jest popularyzowanie wśród uczniów szkół znajdujących się na terenach zarządzanych przez gminy województwa zachodniopomorskiego roweru jako bezpiecznego i ekologicznego środka lokomocji, jak również zasad bezpiecznego poruszania się po polskich drogach, wyróżniono 10 prac.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Zbliża się koniec wakacji. Już za parę dni rozpocznie się rok szkolny, a wraz z nim policyjne działania pn. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. W czasie, których funkcjonariusze zachodniopomorskiej drogówki pomagać będą najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego w bezpiecznym dotarciu i powrocie ze szkoły. Policjanci przypominać będą także kierowcom o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie placówek oświatowych.

Ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczynają się z początkiem każdego roku szkolnego. Policyjne patrole pojawiają się przy szkołach tuż przed pierwszym dzwonkiem, aby pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię oraz tłumaczyć jak zachowywać się na drodze.

Konkurs "O mobilne miasteczko"

Uwaga konkurs !

     Na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się 114 gmin, których Zarządy sprawują nadzór nad edukacją w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży nie stanowi odrębnego przedmiotu w szkołach. Jest realizowana w ramach innych przedmiotów, jako wybrane zagadnienia. Przeprowadzanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga dodatkowych środków na pomoce dydaktyczne, nie przewidziane w budżetach szkół. W małych placówkach oświatowych ogromnym problemem jest wygospodarowanie finansów na dodatkowe wydatki.
     W związku z powyższym, aby wesprzeć edukację komunikacyjną na terenie gmin naszego województwa, Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprasza do udziału w konkursie edukacyjnym „O mobilne miasteczko”. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z przepisami dotyczącymi rowerzystów, zwrócenie uwagi na mądre i świadome korzystanie z roweru z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz uświadomienie ekologicznego aspektu wykorzystywania takiego środka lokomocji.

Załącznik: 

DZIAŁANIA "NIECHRONIENI"

Mierzyn, dnia 21.05.2013 r.


W dniu 21 maja 2013 r. na terenie naszego województwa prowadzone były ogólnopolskie działania NIECHRONIENI. Policjanci ruchu drogowego szczególną uwagę zwracali zarówno na wykroczenia popełniane przez pieszych jak i popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych.

Nietrzeźwym kierowcom mówimy „nie”.

przekazanie

Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmuje szereg przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W ramach realizowanych działań w 2013 roku zaplanowano, między innymi akcję profilaktyczną zapobiegającą kierowaniu pojazdem po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.

Edukacja poprzez praktyczne zajęcia w miasteczku ruchu drogowego

Przedstawiciele Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD w 2013 roku realizować będą przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa na drogach skierowane do niechronionych użytkowników dróg, w tym rowerzystów oraz związane z zapobieganiem prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu, które są kontynuacją kierunków wyznaczonych w roku 2012.

Kampania propagująca trzeźwość kierowców


W dniu 13 grudnia 2012 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka województwa zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem.

Konferencja została zorganizowana w związku z rozpoczęciem kampanii propagującej trzeźwość kierowców, wspólnie zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz WORD Szczecin.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby i skutków wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych użytkowników dróg. Adresatami przedsięwzięcia są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy. Uzmysłowienie przyszłym kierowcom zagrożeń wynikających z nierozwagi polegającej na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu wpłynie na większą świadomość i uwrażliwi młodych kierowców na takie postępowanie jeszcze zanim odbiorą prawo jazdy.

W ramach kampanii Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Szczecinie i Koszalinie wyposażone zostały w ALKOgogle symulujące spożycie alkoholu, z których będą mogli skorzystać kandydaci na kierowców przed przystąpieniem do egzaminu państwowego. Na terenie Ośrodków prowadzona będzie również dystrybucja ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz rozwieszone zostaną plakaty zawierające treści informujące jakie zagrożenia na drodze niesie ze sobą spożycie alkoholu przez kierowcę.

Piesi i rowerzyści – bezpieczni jesienią i zimą

 

Ślisko, ciemno, niebezpiecznie – tak w trzech słowach scharakteryzować można jesienno-zimowe warunki drogowe. I choć z zagrożeniem liczyć muszą się wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, o swoje bezpieczeństwo w tym okresie najbardziej zadbać powinni piesi i rowerzyści. Tymczasem w trudnych warunkach atmosferycznych są oni często zupełnie niewidoczni na drodze.

Wraz z nastaniem jesieni gwałtownym zmianom ulegają codzienne warunki atmosferyczne, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.

Wcześnie zapadający zmierzch, zamglenia, opady deszczu i śniegu, a co za tym idzie ograniczona widoczność sprawia, że właśnie jesienią i zimą niechronieni uczestnicy ruchu stanowią grupę najbardziej narażoną na udział w wypadkach drogowych. W takich warunkach bardzo często kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę w ostatniej chwili. Niestety, tego typu sytuacje pozostawiają trwały ślad w policyjnych statystykach. Praktycznie każdego dnia na drogach naszego regionu dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem pieszych lub rowerzystów. Oto kilka przykładów z ostatnich dni:

W Koszalinie kierujący samochodem marki Skoda wykonując manewr skrętu w prawo nie zastosował się do znaku „ustąp pierwszeństwa” i doprowadził do zderzenia z rowerzystką, która poruszała się po drodze dla rowerów. Kobieta została odwieziona do szpitala z podejrzeniem złamania prawego nadgarstka. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Strony

Subscribe to Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego RSS