Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie      tel./fax: +48 91 44 25 828

Biuro Rady: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie     tel: 91 44 25 843

Podstawowe informacje o ZWRBRD

W związku z przejęciem części kompetencji od Wojewody Zachodniopomorskiego, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego jest od dnia 1 stycznia 2006 r. Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a jego zastępcami są: Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Konkurs Bezpieczni na drodze dzisiaj i jutro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczna Jesień Życia

Bezpieczna Jesień Życia

Corocznie na naszych drogach dochodzi do wielu tragicznych wypadków z udziałem osób powyżej 60 roku życia. Panujące przekonanie, że ze względu na wiek można łamać niektóre przepisy ruch drogowego, zazwyczaj kończy się tragicznie. Znaczny udział w zdarzenia drogowych na terenie województwa zachodniopomorskiego mają piesi uczestnicy ruchu drogowego. Do wypadków z ich udziałem dochodzi najczęściej z winy kierujących, którzy nie ustępują pierwszeństwa pieszym znajdującym się już na przejściu, ale wielokrotnie winę ponoszą piesi, którzy wchodzą na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia w ruchu.

Działania BRD w lipcu

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z naszego regionu, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie przeprowadzili działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W lipcu 2011 roku odbyło się siedem pogadanek w placówkach oświatowych, cztery działania w ramach akcji „Bezpieczny wyjazd nad morze” oraz dwa egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

Działania BRD w czerwcu

Czerwiec dla wielu uczniów jest miesiącem spowolnienia wysiłku, jaki przez cały rok wkładają w naukę w szkole i zajęcia pozalekcyjne. Dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, którzy zajmują się profilaktyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to okres wytężonej pracy, polegającej na przygotowaniu uczniów do bezpiecznego spędzenia wakacji. Oprócz uczestnictwa w turniejach, których naczelnym celem jest podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego, przeprowadzone zostały spotkania w szkołach i przedszkolach. I choć odbiorcami naszych pogadanek są dzieci w różnym wieku, to niosą one ze sobą jeden wspólny cel. Przyswojenie zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Akcja „Bezpieczny wyjazd nad morze”

Działania "Bezpieczny wyjazd nad morze"

W ramach zadań Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pracownicy Działu BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie wraz z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz ratownikami medycznymi Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie w miesiącach lipcu i sierpniu 2011 przeprowadzają akcję „Bezpieczny wyjazd nad morze”. Akcja ma charakter represyjno-prewencyjny i skierowana jest do kierowców uczęszczających drogami województwa zachodniopomorskiego, na odcinku Szczecin - miejscowości nadmorskie, na wypoczynek letni.

Celem tego przedsięwzięcia jest przypomnienie kierowcom jak niebezpieczna jest nadmierna prędkość oraz jakie zagrożenie niesie ze sobą brak zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Działania BRD w maju 2011r.

Pracownicy działu BRD Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, mając świadomość swojej pedagogicznej misji przystąpili do realizacji zadań mających na celu dotarcie do jak największej grupy przedszkolaków, uczniów oraz dorosłych uczestników ruchu drogowego. Chcąc przekazać podstawową wiedzą dotyczącą zasad ruchu drogowego, które pozwalają w sposób zapewniający maksimum bezpieczeństwa korzystać z drogi. Cel edukacyjny osiągaliśmy w czasie pogadanek, ćwiczeń praktycznych, prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, czy też poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju festynach.

Przekazanie mierników prędkości

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest najczęstszą przyczyną kolizji i wypadków drogowych, niekiedy śmiertelnych. Istnieją różne sposoby na walkę z „piratami” na drogach, jednym z nich są różnego rodzaju prędkościomierze kontrolne.

Strony

Subscribe to Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego RSS